Fitnesscentrum Dirksland Fitnesscentrum Dirksland, gevestigd aan Watertoren 35 a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://fitnesscentrumdirksland.nl ,Watertoren 35 a , 0187665067

Martin de Ronde is de Functionaris Gegevensbescherming van Fitnesscentrum Dirksland Hij/zij is te bereiken via martinderonde1@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fitnesscentrum Dirksland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fitnesscentrum Dirksland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fitnesscentrum Dirksland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Ingeval wij gegevens via onze websites verzamelen, zoals ook gebeurt bij veel andere websites, registreren wij automatisch bepaalde, niet rechtstreeks identificeerbare gegevens omtrent uw websitegebruik die niet rechtstreeks tot u herleidbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het IP-adres van uw internetprovider, de datum en het tijdstip waarop u de website heeft bezocht, het internetadres van de website vanaf waar u naar onze website heeft doorgelinkt, het door u gebruikte besturingssysteem, de gedeeltes van de website die u heeft bezocht, de webpagina’s die u heeft gelezen.
Wij kunnen gebruik maken van niet rechtstreeks identificeerbare gegevens om tracking-rapporten op te stellen over de demografische samenstelling van onze websitegebruikers en de traffic-patronen op onze website. De tracking-gegevens in deze rapporten worden niet – en kunnen ook niet – gekoppeld worden aan de identiteit of andere Persoonsgegevens van individuele gebruikers.
Uw bezoek aan onze website wordt derhalve geregistreerd. U blijft echter anoniem voor ons, tenzij u er specifiek voor kiest om gegevens met ons uit te wisselen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fitnesscentrum Dirksland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren, ook in verband met onze verplichting richting de belastingdienst, een minimale termijn van 7 jaar en maximaal 25 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fitnesscentrum Dirksland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fitnesscentrum Dirksland gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitnesscentrum Dirksland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar martinderonde1@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fitnesscentrum Dirksland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fitnesscentrum Dirksland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via martinderonde1@hotmail.com